KATILIM

Elektrik Mühendisleri Odası ile akademi işbirliği kapsamında, üniversite ve araştırma kurumlarındaki genç (yüksek lisans ve doktora seviyesinde) araştırmacılar ile konunun uzmanı akademisyenlerin  bir araya geleceği EMO Akademik Kamp 16-19 Nisan 2015 tarihlerinde Şirince Matematik Köyü’nde düzenlenecektir. Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Akademik Kampın amacı, belli bir konu altında bir araya getireceği araştırmacılara; işyeri, eğitim, seminer ve kongrelerden farklı olarak daha yoğun ve doğrudan etkileşim sağlanabilecek bilimsel bir tartışma ortamı sağlamaktır.

EMO üyesi genç araştırmacıların gereksinim duydukları disiplin ve alt disiplinlere ait konuların, konularının uzmanı bilim insanları ile genç araştırmacıları rahat, özgür bir ortamda buluşturmak, birebir iletişim kurma imkanı ve ulaşılabilirliği sağlamak amaçlanmıştır.

 

İlkini 2012 yılında yaptığımız Akademik Kampın olumlu sonuçları sebebiyle kampın ikincisinin de gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.  2. kampımız ‘Görüntü İşlemede İleri Uygulamalar ve Son Gelişmeler” konulu olacaktır. Bu alandaki son gelişmeler ve yönelimler  uzman bilim insanları tarafından katılımcılara interaktif biçimde aktarılacaktır.