BAŞVURU ŞARTLARI

• EMO Üyesi olmak (EMO Üyesi olmayan ancak TMMOB'ye bağlı başka bir Odaya kayıtlı olan kişiler de başvuru yapabilirler. Bu başvurular EMO Üyelerinin ardından ikincil olarak değerlendirmeye alınacaktır.)

• Büyük veri ve madenciliği, makine öğrenmesi ve benzer alandaki bir konuda Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak