EMO 4. AKADEMİK KAMP 12-15 MAYIS 2016 ELEKTRİK MAKİNALARI ve GÜÇ ELEKTRONİĞİNDEKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU

Yayınlanma Kamp

Elektrik Mühendisleri Odası’nın 2012 yılından beri düzenlediği Akademik Kampların dördüncüsü, 12-15 Mayıs 2016 tarihlerinde  “Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniğindeki Gelişmeler” başlığı altında gerçekleştirildi. Nesin Vakfı‘nın İzmir Şirince’deki Matematik Köyü’nde yapılan kampta elektrik makinaları ve güç elektroniği alanında çalışan EMO üyesi yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile alanda çalışan uzman akademisyenler bir araya geldi.

Kamp katılımcılarına; işyeri, eğitim, seminer ve kongrelerden farklı olarak daha yoğun ve doğrudan etkileşim sağlanabilecek bilimsel bir tartışma ortamı sağlamak amacıyla düzenlenen EMO 4. Akademik Kampla, Odamızın bilim dünyasıyla olan ilişkilerinin güçlendirilmesini sağlanmak hedeflenmiştir. 

Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği alanında çalışan, 19 farklı üniversite ve 3 ayrı ARGE merkezinden 38 doktora veya yüksek lisans öğrencisinin katıldığı kampta, alanında uzmanlıkları ile tanınan 14 farklı üniversiteden 17 akademisyen ders verdi.  Katılımcıların 18’i doktora öğrencisi, 18yüksek lisans öğrencisi ve 2’ü misafirlerden oluştu. Ayrıca katılımcıların 8’ini kadınlar, 30’unuysa erkek öğrenciler oluşturdu. Kampa EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, EMO Yönetim Kurulu Saymanı İbrahim Aksöz, EMO Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Gündoğan, Yedek YK Üyesi Oya Kiraz, EMO Denetleme Kurulu Başkanı Giyasi Güngör, EMO Onur Kurulu Üyesi İrfan Şenlik, EMO Adana Şube Başkanı Mehmet Mak, EMO Ankara Şube YK Yazmanı Alaattin Ali Yolcu, EMO İstanbul Şube YK Üyesi Tayfun İşbilen, EMO İzmir Şube Yöneticileri ve Çalışanları ve MİSEM Komisyonu Başkanı Orhan Örücü katıldı. 

BİRİNCİ GÜN

ODTÜ‘den Prof. Dr. Bülent Ertan ve Gazi Üniversitesi‘nden Doç. Dr. M. Timur Aydemir‘in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniğindeki Gelişmeler" başlıklı 4. Akademik Kamp, açılış konuşmalarıyla çalışmalarına başladı.

Açılış: EMO 4. Akademik Kamp 12 Mayıs 2016 Perşembe 10.00`da açılış töreni ile başladı. Açılışta dört konuşmacı yer aldı;

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil katılımcıları selamlayarak kampın amacı ve EMO’nun akademi dünyasının ilişkileri hakkında bilgi verdi.
EMO MİSEM Komisyonu Başkanı Orhan Örücü daha önce düzenlenen akademik kampa ve bundan sonra yapılması planlanan kamplara ilişkin olarak bilgi verdi.
Oda Müdürü Emre Metin kamp çalışmalarına ilişkin temel bilgileri katılımcılara aktardı. 
EMO 4. Akademik Kampın akademik içeriğinin koordinatörlüğünde görev alan Doç. Dr. M. Timur Aydemir ise Nesin Vakfı‘na ve EMO‘ya teşekkür ederek kampın öğrencilere yapacağı katkılar ve kampın içeriği hakkında genel bilgi verdi. 
Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar kendini tanıtarak yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi aktardı. Sonrasında birinci gün derslerine geçildi, ilk gün dört ders verildi:
Doç. Dr. Timur Aydemir - Elektrikli Araçlarda Kablosuz Enerji Transferi
Prof. Dr. Hamit Serbest - İnsan ve Eğitim
Prof. Dr. Sedat Sunter - Matris Konvertörler
Dr. Arda Tüysüz – Güç Elektroniği ve Elektrik Makinalarında Günümüzün ve Geleceğin ARGE Konuları 

İKİNCİ GÜN

13 Mayıs Cuma 7 ders verilmiştir:

·         Prof. Dr. H. Altay Güvenir – EMO Bilimsel Dergi

·         Doç. Dr. Murat Barut - Asenkron Makinalarda Parametre Değişimlerinin Vektör Kontrol Başarımına Etkisi

·         Yrd. Doç. Dr. Tolga Sürgevil - Şebekeden Bağımsız Özuyartımlı Asenkron Jeneratörde Dolaylı Vektör Kontrolünün Dsp ile Gerçeklenmesi

·         Prof. Dr. Eyüp Akpınar - Statik Kompansatörler ve Aktif Güç Süzgeçleri

·         Dr. Burak Özpineci - Elektrikli Araçlar İçin Sürücü Teknolojilerinde Son Gelişmeler

·         Prof. Dr. Shmilovitz Doron`un - Fotovoltaik Sistemlerde Maksimum Güç Noktası Tespiti ve Diğer Uygulamalar

·         Prof. Dr. Ali Nesin - Mühendisler ve Matematik

ÜÇÜNCÜ GÜN

14 Mayıs Cumartesi 5 ders verilmiştir:

·         Prof. Dr. Bülent Ertan - Moment Kontrol Jiroskobu İçin Çift Rotorlu Eksenel Akılı Motor: Kutup Sayısı Seçimi Ve Tasarımı /  AR Motorları Sargı Başı Sızıntılarının Hesaplanmasına Bir Yaklaşım 

·         Doç. Dr. Lale Tükenmez Ergene - Senkron Relüktans Motorlar 

·         Yrd. Doç. Dr. Murat Göl - Akıllı Şebekelerde Güç Kalitesi

·         Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ – Akademisyen Olmak

DÖRDÜNCÜ GÜN

15 Mayıs Pazar günü 2 ders verilmiştir:

·         Prof. Dr. Tayfun Akgül - Bilim Etiği

·         Prof. Dr. Güven Önbilgin - Eksenel Akılı Sürekli Mıknatıslı Senkron Makinalar

Dördüncü gün derslerin ardından Efes Harabeleri`ne yapılan gezi ile kamp programı tamamlandı. Kamp sırasında katılımcılara anket formu dağıtılarak kampı değerlendirmeleri istendi. Anket Sonuçları raporun ekinde iletilmektedir.

Sayılarla Akademik Kamp

 • 18 Yüksek Lisans, 18 Doktora Öğrencisi ve 2 Misafir Öğrenci katıldı.
 • Öğrenciler 19 farklı üniversite ve 3 ayrı ARGE firmasından
 • Öğrencilerin 8’i kadın, 30’u erkek
 • 17 Öğretim Üyesi katılımcı
 • 10 EMO yöneticisi
 • 8 EMO İzmir yöneticisi
 • 7 EMO çalışanı
 • Kamp esnasında 17 ayrı konuda toplamda 31 saat ders yapıldı.
 • Dersler 10:00’da başlayıp, 22:00’de sona erdiyor

EMO 4th ACADEMIC CAMP

Yayınlanma Kamp

Within the scope of the Chamber of Electrical Engineers – University cooperation, under the name of academic camp, creation of a scientific discussion environment, where young researchers at the post graduate and doctoral student level from the universities and research institutions and academics specialized on the subject matters will come together is aimed.

Along with the courses taking 4 (four) days at various locations within the country and carried out twice a year as Spring and Winter Camps, Academic Camps including social events are carried out as well.

Different from workplaces, educational events, congresses, conferences and similar events, establishment of a more effective, direct and one-to-one communication of the people working in the same field is among the objectives of the camp. With the Academic Camp, gathering of young researchers from all over Turkey who are EMO members and scientists expert in the subject matters belonging to the disciplines and sub-disciplines which they are in need of, in a convenient and free environment is provided.

The subject of the third Academic Camp, which the first one carried out in 2012, has been determined as "Developments in Electrical Machines and Power Electronics", after being evaluated together with the results of previous camps. The latest developments and researches on this subject will be instructed to participants in an interactive format by specialist scientists. This camp is carried out in coordination of Prof. Dr. Bülent Ertan and Doç. Dr. Timur Aydemir.

VENUE

Nesin Matematik Köyü [Nesin Mathematics Village] – Şirince, İzmir

Information regarding the camping area, accommodation and other details can be reached from this address: http://matematikkoyu.org/.

DATE

12 – 15 May 2016 (4 Days)

APPLICATION ADDRESS AND DEADLINE

Applications will be received electronically at www.akademikkamp.org .

Application deadline:  11 April 2016

The results of the application will be notified to the participants on 14 April 2016.

SPEAKERS AND TOPICS

 1. Prof. Dr. Bülent Ertan - Choice of Pole Number of Two-Rotor Axial-Flux PM Motor for Control Moment Gyroscope / An Approach for the Calculation of End Winding Leakage for SR Motors
 2.  Assoc. Dr. Timur Aydemir - Wireless Power Transfer in Electric Vehicles
 3.   Burak Özpineci – Recent Developments in Drive Technology for Electric Vehicles
 4.    Prof. Dr. Güven Önbilgin – Axial Fluxed Permanent Magnetic  Synchronous Machines
 5.     Assoc. Dr. Lale Tükenmez Ergene - Synchronous Reluctance Motors
 6.    Assist. Assoc. Dr. Murat Göl - Power Quality in Smart Grids
 7.   Prof. Dr. Murat Barut – The Effects of Parameter Variations on Achievment of Vector Control in Asynchronous Machines
 8.     Prof. Dr. Sedat Sunter - Matrix Converters
 9.   Assist. Assoc. Dr. Tolga Sürgevil “Realization of Indirect Vector Control with DSP in the Off-Grid Self-Excited Asynchronous Generator”
 10.   Prof. Dr. Hamit Serbest - Is Education a Good Thing?
 11.   Prof. Dr. Tayfun Akgül - Ethics of Science
 12.  Prof. Dr. Atilla Bir – A Section From the History of Science
 13.   Prof. Dr. Ali Nesin - Engineers and Mathematics

Program with the above content will be notified to those admitted to the camp before the camp started.

TERMS OF APPLICATION

·         To be an EMO member

·         To be a Master's or PhD student who is working in the field of Electrical Machines, Power Electronics and in similar areas.

 

SELECTION OF CAMP PARTICIPANTS

·         Those who are applying for the camp will be asked to answer the following questions found in the Application Form:

·         Why do you want to participate in this camp?

·         What is (are) the topic(s) you want to study / are studying?

·         What is the name of your advisor and its opinion?

·         Contact information?

 

These responses will be considered by the Selection Committee and results will be notified by e-mail. Camp will be carried out by 60 (sixty) participants.

 

CAMPING CONDITIONS

Accommodation, food expenses and transfer to İzmir- Şirince of 50 participants who are being accepted will be covered by EMO. Travelling to İzmir will be covered by the participants’ selves. Shuttle hours for İzmir –Şirince - İzmir transfers will be announced on the website before the camp. In case of arrival times of the buses/flights are different than shuttle hours participants should come to Şirince by themselves.

·         Accommodations will be at the Şirince Mathematics Village. Participants will be accommodated in rooms for 6-8 persons. Before you apply checking out the camping conditions by entering the Şirince Mathematics Village’s web site is suggested: http://nesinkoyleri.org/. The participants who are not willing to stay there may stay in hotels in Şirince Village with their own funding.

·         Regarding the travel and accommodation of participants people can contact with the following numbers.

 

For more information:

4.akademikkamp.org

 

Camp Secretariat

Electrical Engineers Headquarters

Oylum Yıldır

0312 4253272 ext:122

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

KAMP KOŞULLARI

Yayınlanma Kamp

Başvurusu onaylanan 50 katılımcının konaklama ve yemek giderleri ile İzmir-Şirince transferleri, EMO tarafından karşılanacaktır. İzmir’e ulaşımı katılımcıların kendileri karşılayacaklardır. İzmir-Şirince-İzmir transferleri için servis saatleri kamptan önce internet sayfasında ilan edilecektir. Uçak/Otobüs iniş saatlerinin servis saatlerinin dışında olması durumunda katılımcıların kendi imkânları ile Şirince`ye gelmeleri gerekmektedir. 

 • Konaklama Şirince Matematik Köyü`nde yapılacaktır. Katılımcılar 6-8 kişilik odalarda konaklayacaklardır. Başvuru yapmadan önce Şirince Matematik Köyü’nün internet sayfasına girerek kamp ortamını incelemeleri önerilir:  http://nesinkoyleri.org/ Burada kalmak istemeyen katılımcılar, Şirince Köyü içindeki otellerde kendi olanakları ile konaklayabilirler. 
 • Katılımcıların ulaşımı ve konaklaması ile ilgili aşağıdaki telefonlardan iletişim kurulabilir.

 

EMO 4. AKADEMİK KAMP
TÜM VİDEOLAR İÇİN TIKLAYINIZ