6. AKADEMİK KAMP RAPORU İÇİN TIKLAYINIZElektrik Mühendisleri Odası - üniversite işbirliği kapsamında,  üniversite ve araştırma kurumlarındaki yüksek lisans ve doktora öğrenicisi seviyesindeki genç araştırmacılar ile konunun uzmanı akademisyenlerin  bir araya geldiği, bilimsel bir tartışma ortamı oluşturmak amacıyla EMO Akademik Kampları gerçekleştirilmektedir.

İşyerleri, eğitim organizasyonları, kongre, konferans ve benzerlerinden farklı olarak, aynı alanda çalışan insanların daha etkin biçimde, doğrudan ve birebir iletişim kurabilmesi kampın hedefleri arasındadır. Akademik Kampla, Türkiye`nin her yerinden genç araştırmacıların gereksinim duydukları disiplin ve alt disiplinlere ait konuların uzmanı bilim insanları ile rahat ve özgür bir ortamda yan yana gelmesi sağlanmaktadır.

İlkini 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz Akademik Kampların altıncısının konusu, önceki kampların sonuçlarıyla beraber değerlendirilerek "Hesaplamalı Sinirbilim"olarak belirlenmiştir. Bu konudaki son gelişmeler ve araştırmalar, uzman bilim insanları tarafından katılımcılara interaktif biçimde aktarılacaktır. Bu kamp Neslihan Serap Şengör`ün koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

Motor hareketlerden, günlük hayatımızı yönlendiren kararlara, yaratıcılık içeren zihinsel faaliyetlerden, otomatikleşmiş davranışlara kadar beynimize atfettiğimiz  süreçlerin oluşumu, bu süreçlerde ortaya çıkan aksaklıkların nedenlerisinirbilimin (nörobilim) ilgi alanı içindedir. Biyolojinin bir alt alanı olarak tanımlanan sinirbilim anatomi, biokimya, moleküler kimya sinir hücrelerinin fizyolojisi, sinir ağlarının yanı sıra, farmoloji, matematik, fizik, psikoloji gibi bilim dallarının etkin olduğu çok disiplinli çalışmaların yürütüldüğü bir çalışma alanıdır. Bu alanda mühendisler yeni yeni yer almakta, özellikle geliştirilen hesaplamalı (kompütasyonel) modeller aracılığı ile nöromorfik devrelerin tasarlanması, akıllı sistemler ve nörorobotların geliştirilmesi, beyin bilgisayar arayüzlerinin oluşturulması konularında çalışmaktadırlar. EMO 6. Akademik Kamp’taHesaplamalı Sinirbilim başlığı altında beyindeki süreçler, bu süreçlere ilişkin ölçümler ve bu ölçüm sonuçlarının nasıl değerlendirildiği konularının yanı sıra, sinirbilim kapsamında farklı seviyelerde oluşturulan modelleme çalışmaları ve nöromorfik devreler ile nörorobot konularına değinilecektir. Kamp’da konuşmacı olarak tıp doktorlarından, elektronik mühensdislerine farklı disiplinlerden araştırmacılar yer alacak, Python tabanlı açık kaynak BRIAN benzetim ortamında benzetim için ilk bilgiler verilecektir.  Konuşmacılar ile öğrencilerin birebir konuşup tartışacağı ortam yaratılacaktır.

test