Koray Çiftçi

Özgeçmiş: Koray Çiftçi

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise aynı üniversitenin Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’nden almıştır. 2009 yılından bu yana Namık Kemal Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde çalışmaktadır. Nöral sinyallerin analizi ve modellenmesi üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Özet: Beyinde Yapı-Fonksiyon İlişkisinin İncelenmesi İçin Hesaplamalı Yöntemler

Beynin yapısı ile işlevi arasındaki ilişki sinirbilimin önündeki temel problemlerden biridir. Bu konuşmada bu problem beynin ağ yapısına odaklanarak ve çizge kuramı çerçevesinde ele alınacaktır. Bu problemin incelenmesi için veri temelli, hesaplamalı veya ikisinin birleşimi olan yöntemler kullanılabilmektedir.  Örneğin difüzyona dayalı görüntüleme yöntemleriyle oluşturulmuş yapısal beyin ağları ile fonksiyonel görüntüleme yöntemleriyle oluşturulmuş işlevsel ağlar karşılaştırılmakta ve bunlar arasında bir belirleme ilişkisi olup olmadığı incelenmektedir. Bu konuşmadaysa ağırlıklı olarak hesaplamalı yöntemler ve hesaplamalı yöntemleri ölçüm verileriyle birleştirmeye çalışan yöntemler üzerinde durulacaktır.  Bu amaçla hücresel ve bölgesel düzeydeki modellerin anatomik bağlantıları bilinen kimi beyin yapıları üzerine nasıl oturtulacağı açıklanacak ve ortaya çıkan ağ yapılarından anlamlı çıkarsamaların yapılması ve yapı-fonksiyon ilişkisinin incelenmesi için kullanılabilecek araçlar üzerinde durulacaktır.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir