Mehmet Kocatürk

Özgeçmiş: Mehmet Kocatürk

2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Elektrokardiyografi işaretlerinin kablosuz yöntemlerle izlenmesini sağlayan bir telemetri sistemi geliştirerek 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’nden yüksek lisans derecesi aldı. Aynı enstitüde doktora çalışmalarına devam etti. Elektrofizyolojik yöntemler kullanarak ve davranış deneyleri gerçekleştirerek sıçan beyninde motor hareketlerle ilgili bilgilerin nasıl kodlandığını araştırdı. Yeni, biyolojiden esinlenen bir motor nöroprotez kontrol mimarisi önererek 2015 yılında doktora çalışmalarını tamamladı. Akademik çalışmalarının yanı sıra 2005-2008 yılları arasında MobiArts ve Nortel Networks Netaş Şirketleri’nde gömülü sistem tasarım ve yazılım mühendisi olarak görev aldı. Hâlihazırda İstanbul Medipol Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde sinirbilim araştırmalarına yardımcı doçent olarak devam etmektedir. Başlıca araştırma alanları motor nöroprotezler, hesaplamalı sinirbilim ve motor sistem fizyolojisidir.

 

Özet: Davranış Sırasında Sıçan Beyninden Hücredışı Sinirsel Kayıt Alma Yöntemleri

Kronik kullanıma uygun mikroelektrot dizileri aracılığıyla belirli beyin yapılarındaki nöron popülasyonlarından aylarca hatta yıllarca hücredışı etkinlik kayıtları almak mümkün olmaktadır. Kaydedilen etkinlik desenleri ile deneğin gerçekleştirdiği davranışlar arasındaki ilişki beyinde bilginin işlenme prensipleri hakkında önemli sinirbilimsel bilgiler ortaya koymaktadır. Bu bilgiler nörolojik hastalıkların veya bozuklukların mekanizmalarının anlaşılmasında ve tedavi edilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Beyin dokusuna kronik olarak implant edilmiş mikroelektrot dizileri ve nöroprotez sistemleri sayesinde çevrimiçi hücredışı sinirsel etkinlik kayıtları alınabilmekte ve bu kayıtlardan hareketle hasar gören sinir dokularının görevleri telafi edilebilmektedir. Kronik olarak implant edilmiş mikroelektrot dizileri sayesinde nöronların ateşleme anları ayrı ayrı ve yüksek zamansal çözünürlükte kaydedilebilmektedir. Öte yandan, günümüz mikroelektrot dizisi teknolojisini kullanarak (özellikle memeli beynindeki milyarlarca sayıdaki nöron düşünüldüğünde) oldukça sınırlı sayıda hücrenin etkinliği izlenebilmektedir. Bu konuşmada, güncel mikroelektrot dizisi teknolojisi tanıtılacak ve mikroelektrot dizileri kullanılarak sıçanlardan davranış deneyleri sırasında elektrofizyolojik kayıtlar almak için donanım ve yazılım gereksinimleri aktarılacaktır.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir