Muhammet Uzuntarla

Özgeçmiş: Muhammet Uzuntarla

Dr. Muhammet Uzuntarla, lisans öğrenimini Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde (2003), yüksek lisans ve doktora öğrenimini ise sırasıyla Karaelmas Üniversitesi (2006) ve Sakarya Üniversitesi (2011) Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinde tamamlamıştır. Doktora öğrenimini takiben Ghent, Berlin Teknik, Granada ve George Mason Üniversitelerinde doktora sonrası araştırmalarda bulunan Dr. Muhammet Uzuntarla halen Bülent Ecevit Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Hesaplamalı sinirbilim alanındaki çalışmaları özellikle nöral mikrodevrelerinin dinamikleri, nöral ağların kompleksitesi ve mental hastalıkları ortaya çıkaran fiziksel prensiplerin araştırılması üzerinedir. Neurocomputing dergisi editörler kurulu üyeliğinin yanı sıra Turkish Journal of Eletrical Engineering and Computer Sciences dergisinde başeditör yardımcısıdır.

Özet: Sinirbilimde Modelleme

Bu derste, nöron membranı elektriksel özellikleri ve aksiyon potansiyeli oluşumunun biyofiziksel alt yapısından söz edildikten sonra, nöronlarda elektriksel dinamikleri modelleyen ve literatürde kabul görmüş Integrate&Fıre, Hodgkin-Huxley ve FitzHugh-Nagumo matematiksel nöron modelleri anlatılacaktır. Ayrıca, çok boyutlu diferensiyel denklemler ile tanımlanan bu modeller ile nöral devrelerin oluşturulabilmesi için sinaptik iletim modellerine de değinilecektir.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir