Yağmur Denizhan

Özgeçmiş: Yağmur Denizhan

Lisans, lisansüstü ve doktora derecelerini sırasıyla 1982, 1984 ve 1988 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden alan Yağmur Denizhan, 1988’den beri gene Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tam-zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2009 yılından beri Sistem ve Kontrol Mühendisliği Lisansüstü Programı’nın Anabilim Dalı başkanlığını yapmaktadır. Son dönemlerde nonlineer dinamik sistemlerin modellenmesi, kaos kontrolü, biyolojik sistemlerin modellenmesi gibi konular üzerine çalışmakta olan Yağmur Denizhan, ayrıca kognitif ve biyosemiyotik konularında teorik ve felsefi çalışmalar yapmaktadır. Bunların bir uzantısı olarak, son yıllarda özellikle eğitim sistemini ve performans değerlendirme yöntemlerini kontrolcü perspektifinden ele alan makaleler yazmaktadır.

 

Özet: Modellemeye Başlarken

Herhangi bir alanda modelleme çalışmasına giren genç bir araştırmacı, işe literatürü taramak, o zamana kadar önerilmiş farklı yaklaşımları ve bunların kullandığı matematiksel formalizmleri anlamaya çalışmakla başlar. Seçilen çalışma alanı yeterince tanımlı ise, hangi yaklaşımların söz konusu olacağı büyük ölçüde bellidir. Taranacak literatür kabarık olsa bile, her okuma bir sonrakini kolaylaştırır ve bir süre sonra araştırmacı kendisini benimsediği yaklaşıma ve onun öngördüğü model yapısına hakim hissetmeye başlar, hatta kendisi de bu çerçeve içinde araştırmalar yapıp mevcut modelleri geliştirerek literatüre katkıda bulunabilir. Ancak genelde, düz yoldan ulaşılan bu hızlı başarı tablosunun altında uzun vadede sorun yaratacak bir yetersizlik gizli kalır.

Altta yatan genel felsefe, çeşitli gerekçelerle yapılmış varsayımlar ve tercihler sorgulanmadan devralınan her yöntem ve yaklaşım; araştırma sonuçlarının yorumlanması, hataların düzeltilmesi ve modelin geliştirilmesi aşamasına gelindiğinde, araştırmacıyı bir boşluk, anlamsızlık ve çaresizlik duygusuyla başbaşa bırakır.

Bu konuşmanın amacı, geleceğin nörobilim araştırmacılarının yeni yöntem ve yaklaşımları öğrenirken düşünsel özerklik ve eleştirel perspektiflerini koruyabilmeleri için, sağlıklı bir modelleme çalışmasının daha başında tartışmaya açılması gereken soruları dile getirmektir. Bu soruların cevaplarını birlikte sorgulayacağız.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir