KONULAR

 • Kognitif osilasyonlar
 • Nöral ağlar
 • Nörogörüntüleme
 • Sinirsel kod çözümü
 • Sinirbilimde kayıt teknolojisi
 • Nöromorfik sistemler
 • Bilişsel bilgi işlem mimarileri ve teknolojileri
 • Nöromorfik devreler
 • Nöral zaman serilerinde çizge yaklaşımları
 • Sinirbilimde modelleme
 • Hücre modelleri
 • Veri ile modeli birleştiren bir kavram olarak nedensellik
 • Sensorimotor öğrenme ve robot bilimi
 • Nörorobotikde devinim ve hareket kontrolu
 • Spinnaker
 • Nengo ve Brian donanım ve yazılımları